Informatie EHBO verbandtrommels

Informatie over de ehbo verbanddoos

Voor ons aanbod in EHBH verbandtrommes klikt u hier.

‘Een overzichtelijke verbandtrommel? Ja, die bestaat!’
Een goed gevulde ehbo verbandtrommel is al snel onoverzichtelijk. Wat u bijvoorbeeld moet gebruiken in de situatie waarin u terechtkomt is veela onduidelijk. Wij bieden u de oplossing door middel van  het toevoegen van een kleurenwijzer in de verbandkoffer.

De kleuren van de verbandmiddelen (verpakking) corresponderen met de kleuren op de draaischijf. Hierop staan aangegeven bij welke verwondingen welke kleur verbandmiddelen gebruikt dient te worden. Wie voor het eerst met een ongeval wordt geconfronteerd en zelf hulp moet bieden, kan met de kleurencoderingen en onze kleurenwijzer snel de benodigde hulpmiddelen vinden en gebruiken. Wij wijzen u erop dat steriele verbandmiddelen een houdbaarheidsdatum bevatten.

Het gemak van een kleuren wijzer in je verbandtrommel!
Een verbandkoffer met een draaischijf en verband-middelen met kleuren volgens de wettelijke normen. De kleuren van de verbandmiddelen (verpakking) corresponderen met de kleuren op de draaischijf. Hierop staat aangegeven bij welke verwondingen welke kleur verbandmiddelen gebruikt dient te worden. Wie voor het eerst met een ongeval wordt geconfronteerd en zelf hulp moet bieden kan met de kleurcoderingen en onze kleurencirkel snel de benodigde hulp-middelen vinden.

De werkwijze van ons idee:
Inhoudelijk maken drie aspecten deel uit van deze methode:

 1. Uitvoering van ieder individueel verbandmiddel volgens een onderscheidende kleurstelling en/of  pictogrammen en symbolen;
 2. Dezelfde verbandmaterialen in verschillende maten uitgevoerd worden voorzien van een steeds breder of groter  wordende kleurenbalk en/of pictogram of symbool;
 3. Een kleurenwijzer om per verwonding sneller de juiste verbandmaterialen te pakken op basis van corresponderende kleuren, symbolen en pictogrammen.

Doelstelling van het gebruik van de vinding:

 • Komen tot een betere hulpverlening (ehbo) bij ongevallen.
 • Komen tot een snellere hulpverlening (ehbo) met de juiste materialen.
 • Vergroten van de uniformiteit van hulpverlening.
 • Verbeteren van toegankelijkheid van de hulpverlening.
 • Verbeteren van snelheid en toegankelijkheid voor anderstalige personen en kleurenblinden.
 • Verbeteren van snelheid en toegankelijkheid voor personen die problemen hebben met lezen of begrijpen van teksten, ook bij kleine kinderen.
 • Betere motivatie voor leken om hulp te verlenen.
 • Vergemakkelijken van het onderwijs en behandelingsmethode voor hulpverlening.